1. Home
  2. Najčešća Pitanja
  3. Kako Se Registrirati Putem EPIN-a?

Kako Se Registrirati Putem EPIN-a?

BITNO: Prilikom registracije OBAVEZNO jako dobro PAZITE da registraciju (kreiranje naloga) obavljate preko referalnog linka od osobe koja vam je preporučitelj. Ispod gumba na svakom koraku piše tko je vaš Affiliate preporučitelj. Ako registraciju obavite preko “pogrešnog” linka ili preko linka od kompanije, NEMOGUĆE je naknadno premještati nalog od korisnika koji je već zauzeo mjesto i poslovni centar u sistemu.

NAPOMENA: Ako se osoba registrirala i KREIRALA SVOJ NALOG preko “pogrešnog” referalnog linka ili direktno preko kompanijske stranice fanelpro.com , sistem će zapamtiti tu registraciju. I ako će osoba naknadno ići na vaš referalni link (a već je ulogirana u svoj nalog) sistem će ju preusmjeriti na treći korak (plaćanje) i zakup paketa će biti obavljen na onog korisnika preko kojeg je prvotno obavljena registracija i kreiran nalog.

Tako da pazite da registracija i kreiranje naloga bude obavljeno preko ispravnog referalnog linka.

Updated on February 8, 2024

Was this article helpful?